Van harte welkom op de website van de stichting Care Nyanza.

Nyanza is de zuidelijke provincie in Kenia, aan de rand van het Victoriameer.

Het merendeel van de bevolking is katholiek en behoort tot de LUO stam.

Hier helpt de stichting de lokale bevolking zichzelf te helpen om een betere toekomst op te bouwen. 

Elke aan de stichting gedoneerde euro komt beslist op de goede plek terecht en wordt besteed aan duurzame gemeenschapsprojecten die de stichting in samenwerking met de plaatselijke bevolking opzet, realiseert, onderhoudt, co├Ârdineert en controleert.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door geldelijke middelen te vergaren door middel van sponsoring en donaties.