Wilt u helpen

E-mail

 

 

U kunt bijvoorbeeld helpen door de stichting en de website bij uw familie, vrienden, collega's of een vereniging aan te bevelen.

Of door een financiële bijdrage over te maken naar;

 

IBAN: NL51 INGB 0004 6483 12

BIC: INGB NL2A

Ten name van: CARE NYANZA

Of u nu een groot of een klein bedrag doneert, u kunt ons altijd blijven volgen over het verloop van de projecten via deze website.

Bedrijfsevenementen en –jubilea zijn ideale gelegenheden om een project te financieren.

Dat geeft zeker een goed gevoel bij medewerkers en/of relaties.

Ook een huwelijk of verjaardag kan een reden zijn geld in te zamelen voor een goed doel.

IEDEREEN DIE ONS STEUNT STELT ONS IN STAAT ONZE PROJECTEN VOORT TE ZETTEN

Aftrekbaarheid inkomstenbelasting / ANBI

De Belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2008 stichting "Care Nyanza" aangemerkt als ANBI onder het nummer 8149.85.798.

Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat houdt in dat incidentele of periodieke giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

U dient er wel rekening mee te houden dat er een drempelbedrag is van 1% van het verzamelinkomen.

Het afschrift van de bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus.

Meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.