NIEUWSBRIEF 2018

E-mail

Een jaar waarin alle verwachtingen zijn overtroffen. Tijdens mijn bezoek in april heb ik samengezeten met het schoolbestuur, ouderraad en de directie van de middelbare school. Hierin hebben we besproken dat het ook mogelijk moet zijn om fondsen in Kenia te werven die de school financieel kunnen ondersteunen in leermiddelen en infrastructuur.  Hiermee waren zij natuurlijk niet bekend. Een van de leden stond op en kondigde aan om in deze iets te organiseren. Enkele dagen later kreeg de school bezoek van de Amerikaanse Ambassadeur in Kenia, Dhr Godek. Ik was verbaasd dat mijn adviezen al snel vruchten deden afwerpen . Na de bezichtiging was de Ambassadeur overtuigd dat er nog het een en ander te doen was om de school en het onderwijs op peil te brengen en schonk de school een aantal computers, leerboeken en voetballen. Deze ervaring heeft het schoolbestuur doen overtuigen om door te gaan met het zoeken naar contacten in Kenia om fondsen te werven om de toekomst van de school te kunnen garanderen. Zo gingen zij ook met mijn twee onderscheidingen naar het Ministerie van Onderwijs en ook dit bezoek wierp zijn vruchten af. Er werden twee extra leerkrachten door de overheid aangesteld. Samen met de voorzitter van het schoolbestuur bracht ik een bezoek aan de Directeur van het Landelijk Gemeenschaps Ontwikkelings Fonds in Nairobi, Dhr Ceasar Ngule. Hier werd overeengekomen dat de boekhouder van de school en een lid van de ouderraad door hen worden opgeleid om binnen Kenia fondsen te werven. Al met al een succesvol bezoek. Eind 2017 is men begonnen met de fundering van de eetzaal, aula annex gemeenschapshuis. Hiervoor was een behoorlijk bedrag nodig. Het wordt een eetzaal van 35 bij 15 meter. Ook ik heb verder niet stil gezeten en heb weer diverse pogingen ondernomen om subsidies te verkrijgen voor dit project. Het heeft geresulteerd in een toekenning van tienduizend euro door de Wilde Ganzen in Hilversum. Hiervoor zijn wij hen natuurlijk veel dank verschuldigd. Samen als sponsoren en grote organisaties kunnen we veel meer bereiken. In September 2018 is men verder met de bouw gestart en geschat wordt dat de eetzaal eind juni 2019 gerealiseerd zal zijn.  Ook werd ik dit jaar benaderd door een Masaai stam uit Olosentu. Dit is een dorp in de Masaai Mara waar de nomaden stammen lang niet geinteresseerd waren in onderwijs en scholing voor hun kinderen. Nu de tijden ook voor deze stam veranderen door het gebruik van mobiele telefoons en andere sociale media dringt het ook bij hen door dat scholing het einde van armoede kan betekenen. Daarom zal ik op hun uitnodiging ingaan en hen een bezoek brengen in januari 2019 om van gedachten te wisselen over de bouw van hun gevraagde klaslokalen.

NIEUWSBRIEF 2016

E-mail

In december 2015 meldden wij u over de twee lokalen die nog gestukadoord en geverfd moesten worden. Het resultaat was verbluffend. De twee lokalen zijn al vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik. De bouw van de brug, die verbinding maakt met de twee dorpen Okota en Kongo vordert volgens Afrikaanse begrippen snel. De peilers zijn klaar, nu nog de levering van  de brug en de aanleg van de toegangswegen. Hiervoor dienen we steeds te vertrouwen op de toegezegde overheidssteun die mondjesmaat wordt toegekend. Het lerarenblok in Ndira is klaar. Geschilderd en ingericht. De leraren kunnen nu hier gebruik van maken en komt er weer een extra klas voor de leerlingen beschikbaar. Tevens is in het blok een bibliotheek gevestigd. De middelbare school was aan een nieuwe keuken toe. Iedere dag wordt er voor 450 leerlingen een maatlijd bereid. Hiervoor was de keuken te klein en onhygiënisch. Om de bestaande lemen keuken is een grote stenen keuken gebouwd. Ook is dit jaar een start gemaakt met de planning en fundering van een eetzaal annex aula waar het grote aantal leerlingen hun maaltijden kunnen nuttigen. Tot nu toe moesten de leerlingen onder alle weersomstandigheden buiten eten. Dit is een groot en kostbaar project dat weer gezamelijk met de lokale bevolking en de school gerealiseerd gaat worden.

NIEUWSBRIEF 2017

E-mail

Vele jaren en vele bezoeken verder hebben het mogelijk gemaakt om in verschillende plattelandsdorpen een verschil te maken. Zo zijn er in Okota, Ndira en Kongo geheel nieuwe lagere scholen van leem naar steen gebouwd en is in Okota een geheel nieuwe middelbare school opgezet waarin al honderden kinderen onderwijs hebben genoten. Velen hebben hierna hun studies succesvol voortgezet op colleges en universiteiten. Voor al deze inzet en ondersteuning heeft het Ministerie van Onderwijs in Kenia onze Stichting beloond met een Certificaat van Erkenning in 2009 en een certificaat van Waardering nu in 2017. Twaalf nieuwe lokalen, 1 lerarenblok, 1 slaapzaal voor meisjes, 1 slaapzaal voor jongens, meubilair, boeken en lesmaterialen, diverse toiletten en een geheel nieuwe keuken zijn het resultaat van wat er sinds 2003 is gerealiseerd in samenwerking met het schoolbestuur en de plaatselijke bevolking. Nu rest nog de eetzaal annex aula annex gemeenschapshuis. Hiervoor is al een begin gemaakt met het realiseren van de fundering. Nu de school ook door de overheid is gezien en meer betrokkenheid daarin toont kan de school het volgend jaar wel op eigen kracht verder. Voor de beloofde eetzaal zal de Stichting nog samenwerking en ondersteuning bieden. Natuurlijk zijn er naast ondersteuning in het onderwijs ook andere dorpsprojecten gerealiseerd. Niet te vergeten de apotheeklocatie waar de dorpelingen hun medicijnen kunnen kopen. Nadat deze locatie aan alle verwachtingen voldeed zag een arts er een kans om een dokterspraktijk te beginnen. Zo hoeven de bewoners geen lange afstanden meer af te leggen en is er nu gezondheidszorg in eigen dorp. Het levende dieren project, voor 50 weduwen een melkgeit, heeft de vrouwengroepen in 5 dorpen een ondersteuning gegeven om financieel in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. Door het doorgeven van de eerste geitjes als nakomelingen heeft de groep zich enorm kunnen uitbreiden waardoor er meer weduwen zijn geholpen. Ook heeft de Stichting een enorme bijdrage geleverd aan sport en ontspanning als invulling van hun vrije tijd. Tientallen voetbalclubs alsmede andere sportteams zijn er opgericht en voorzien van geschonken tenues, schoenen, ballen en bekers. Het waterproject. Voor alle dorpelingen schoon en gezond drinkwater.  Via het microkrediet programma hebben velen hun eigen inkomen kunnen verdienen. Deze projecten kunnen alleen gerealiseerd worden als er voldoende draagkracht en inspanning van de lokale bevolking wordt getoond. Zij blijven verantwoordelijk voor het slagen en in stand houden hiervan. Onze Stichting helpt alleen mensen die zichzelf willen helpen naar een betere toekomst. Deze kansen en hoop moeten we kunnen blijven bieden.

NIEUWSBRIEF 2015

E-mail

In mei zijn de dorpelingen gestart met de bouw van 2 extra klaslokalen voor de middelbare school. Nadat de fundering was gelegd zijn ze aan de slag gegaan met de bouw. We hebben toen alle benodigde materialen naar het schoolplein gebracht waardoor de vaklui ongestoord konden bouwen. Het gaat natuurlijk niet zo snel zoals wij in Nederland gewend zijn. De materialen worden niet met een vrachtwagen aangeleverd maar met ossen en een kar ervoor. Eveneens de watertoevoer gaat niet via een waterleiding maar via emmers en jerrycans vanuit de rivier. Zo moet ook cement handmatig worden vermengd en niet door een betonmolen gedraaid. En wat dacht u van de te winnen rivierzand. Er wordt dus hard gewerkt in de enorme hitte. Nadat de dorpelingen s'ochtends eerst hun eigen land bewerken gaan ze in de middag gezamelijk verder aan het bouwproject. Ook is dit de gegelenheid om de sociale contacten te onderhouden. Dit werd eveneens opgemerkt door een parlementslid. Natuurlijk maakte ik gebruik van zijn aanwezigheid en besprak de noodzaak voor het aanleggen van een nieuwe brug tussen de dorpen Kongo en Okota. Dit ten gunste voor de leerlingen uit Kongo die dagelijks de gevaarlijke Riana rivier moeten oversteken om in Okota naar de middelbare school te kunnen gaan. En warempel, aan mijn verzoek werd gehoor gegeven. De eens weggeslagen brug wordt vervangen. In september waren de 2 lokalen af en moesten nu alleen nog worden gestucadoord en geverfd. Ook dit is een hels karwei als je weinig ervaring hebt. Alles handmatig en op hun eigen manier. Parlementslid Agosthino Neto was zeer verrast hoe ik samen met de dorpelingen projecten tot stand breng die hun leefklimaat en het toekomstperspectief voor de lokale bevolking kunnen verbeteren. Hij beloonde de school met een bijdrage van 5000,= euro om de zo benodigde slaapzaal af te bouwen.Ook werden er 4 lokalen van de lagere school in Ndira in de verf gezet. Zowel binnen als buiten. In Kongo zijn 2 lokalen gestucadoord en geverfd en meerdere lokalen voorzien van ramen en deuren. er is door iedereen hard gewerkt en men ziet steeds meer voordelen van een gezamelijke aanpak. Dit is de winst van ontwikkelingswerk. Samen als gemeenschasp de sterke schouders eronder zetten. Nu is het weer wachten op de resultaten van de onlangs gehouden examens in de diverse scholen. Er worden geen scholen gebouwd om stoelen te verwarmen maar om betere resultaten te behalen. Zo ziet u maar weer. We hebben niet stil gezeten. Er is weer veel werk verzet en we hebben weer veel mensen blij kunnen maken. Zo loopt ook het levende dierenproject nog op volle toeren en biedt de apotheeklocatie een goede gezondheidszorg voor de lokale bevolking. Sport en spel ontwikkelt zich op hoger niveau en onze sportclubs nemen deel aan diverse regionale en provinciale tournooien en met veel succes. Ook zien veel leerlingen de kans, om met de door hun behaalde resultaten op de middelbare school, vervolgonderwijs te volgen, zowel op hoge scholen als op universiteiten. Deze opleidingen worden dan vaak door de overheid betaald als ze voorheen bovengemiddeld hebben gepresteerd. Gelukkig ontving de stichting weer veel steun en omdat op de bankafschriften nooit de adressen van afzenders worden vermeld lukt het ons vaak niet om deze gulle gevers persoonlijk te bedanken en hen een financiëel jaarrapport toe te sturen. Daarnaast proberen wij ieder jaar subsidies te vergaren via grote landelijke organisaties die ook deelnemen aan ontwikkelingsprojecten, maar door de toenemende bezuinigingen van de overheid lopen we daar vaak onze kansen mis. Zo blijven we afhankelijk van de individuele sponsoringen, kleine subsidies, missiecomite, adventsaktie, Stap 'ns op en opbrengsten door het houden van lezingen en de verkoop van artikelen tijdens markten.

NIEUWSBRIEF 2014

E-mail

Tijdens mijn bezoek in april was ik enorm verrast toen ik het schoolplein betrad. Ik zag drie prachtige lokalen die stevig en duurzaam gebouwd waren. Zoals ik al eerder schreef heeft Care Nyanza twee derde van de bouwkosten voor haar rekening genomen en een derde heeft de gemeenschap bij elkaar gebracht. Samen bouwen aan een betere toekomst is ons motto. Maar nog steeds is er een tekort aan grote lokalen. Er zullen nog drie lokalen gebouwd moeten worden om alle leerlingen in een goede accomodatie te kunnen huisvesten. Het streven is om niet meer dan 40 leerlingen per klas toe te laten. Op dit moment zijn er 5 grote klaslokalen en 325 leerlingen aanwezig. Wanneer er nog drie lokalen bijgebouwd kunnen worden dan heeft de school 8 lokalen met ieder +/- 40 studenten. Nu worden nog de kleine lokalen gebruikt die in 2003 zijn gebouwd. Deze zullen na de realisatie gebruikt gaan worden als bibliotheek en slaapzalen voor de jongens. Ook is dit jaar een begin gemaakt met de bouw van een slaapzaal voor meisjes. Voor veel studenten is het vaak onmogelijk en ook tijdrovend om iedere dag op en neer naar huis te gaan. Verre afstanden en moeilijk begaanbare paden zijn vaak het probleem alsmede de werkzaamheden thuis waardoor er weinig tijd overblijft om te studeren. Vandaar op veler verzoek de bouw van een slaapzaal. Nu de overheid een bedrag van € 5000.= heeft toegezegd is het streven om voor het nieuwe schooljaar 2015 de slaapzalen te kunnen realiseren. Dit jaar zijn er twee dorpelingen uit Kenia in Nederland op bezoek geweest. Geheel op eigen initiatief en eigen kosten hebben de twee mannen deze reis kunnen realiseren. Op het laatste moment hebben beiden nog een koe, die tot de hele familie behoort, moeten verkopen. Het bezoek was voor beiden een ervaring om nooit te vergeten. Zo hebben ze veel ideeën opgedaan die ze in hun eigen dorp weer doorvertellen aan de dorpelingen. Tijdens hun verblijf hier hebben ze ook hier en daar kleine klussen gedaan, zoals het schoonmaken van opritten en andere tuinwerkzaamheden. Op deze manier verdienden ze ieder € 500,= waarmee ze na een maand verblijf weer huiswaarts keerden om voor hun familie een nieuwe koe te kopen. Voor deze mannen was het een onvergetelijke reis die ze hun hele leven bij zal blijven. De kerk in het naburige dorp Kongo wordt iedere week massaal bezocht. De kerkgangers en vooral de kinderen zitten gedurende de drie uur durende H. Mis op lege zakken op de zanderige grond. Voor dit dorp heeft Care Nyanza kiezel, zand en cement beschikbaar gesteld om de vloer af te smeren. Voor deze bijdrage willen ze iedereen enorm bedanken en tijdens de H. Mis voor hen bidden en hen gedenken. In Ndira is de lemen school geheel omgezet in permanente lokalen. Het ontbrak de school nog aan een lerarenblok. Nadat de dorpelingen de aanzet hadden verricht was het voor hen enorm moeilijk om het gebouw af te maken. Iedere keer de vraag voor een financiële bijdrage is voor hen bijna onmogelijk. Hier heeft Care Nyanza de hulp toegezegd voor de levering van golfplaten nadat de gemeenschap zelf het hout deed doneren. Dit kost de gemeenschap namelijk geen geld. Alleen maar sterke mankracht. Het voornemen om ook in Ndira een Technische school te bouwen is reeds in volle gang. De gemeenschap heeft hiervoor een stuk grond van 2000 m2 aangekocht en deze laten registreren bij het Ministerie van Onderwijs. Dit om de lagere schoolverlaters, die niet voldoen aan de toelatingseisen van de middelbare scholen, ook een kans te bieden op vervolgonderwijs. Hier kunnen ze in de toekomst een ambacht leren. Het is aan het nieuw te vormen schoolbestuur om de plannen in goede banen te leiden. Care Nyanza zal op afstand meekijken en eventueel bijspringen daar waar het echt noodzakelijk is. In de afgelopen jaren hebben de gemeenschappen veel ervaringen opgedaan in de gerealiseerde projecten die in hun dorpen zijn voltooid. Nu is het aan hen om met deze kennis aan de slag te gaan.