NIEUWSBRIEF 2014

E-mail

Tijdens mijn bezoek in april was ik enorm verrast toen ik het schoolplein betrad. Ik zag drie prachtige lokalen die stevig en duurzaam gebouwd waren. Zoals ik al eerder schreef heeft Care Nyanza twee derde van de bouwkosten voor haar rekening genomen en een derde heeft de gemeenschap bij elkaar gebracht. Samen bouwen aan een betere toekomst is ons motto. Maar nog steeds is er een tekort aan grote lokalen. Er zullen nog drie lokalen gebouwd moeten worden om alle leerlingen in een goede accomodatie te kunnen huisvesten. Het streven is om niet meer dan 40 leerlingen per klas toe te laten. Op dit moment zijn er 5 grote klaslokalen en 325 leerlingen aanwezig. Wanneer er nog drie lokalen bijgebouwd kunnen worden dan heeft de school 8 lokalen met ieder +/- 40 studenten. Nu worden nog de kleine lokalen gebruikt die in 2003 zijn gebouwd. Deze zullen na de realisatie gebruikt gaan worden als bibliotheek en slaapzalen voor de jongens. Ook is dit jaar een begin gemaakt met de bouw van een slaapzaal voor meisjes. Voor veel studenten is het vaak onmogelijk en ook tijdrovend om iedere dag op en neer naar huis te gaan. Verre afstanden en moeilijk begaanbare paden zijn vaak het probleem alsmede de werkzaamheden thuis waardoor er weinig tijd overblijft om te studeren. Vandaar op veler verzoek de bouw van een slaapzaal. Nu de overheid een bedrag van € 5000.= heeft toegezegd is het streven om voor het nieuwe schooljaar 2015 de slaapzalen te kunnen realiseren. Dit jaar zijn er twee dorpelingen uit Kenia in Nederland op bezoek geweest. Geheel op eigen initiatief en eigen kosten hebben de twee mannen deze reis kunnen realiseren. Op het laatste moment hebben beiden nog een koe, die tot de hele familie behoort, moeten verkopen. Het bezoek was voor beiden een ervaring om nooit te vergeten. Zo hebben ze veel ideeën opgedaan die ze in hun eigen dorp weer doorvertellen aan de dorpelingen. Tijdens hun verblijf hier hebben ze ook hier en daar kleine klussen gedaan, zoals het schoonmaken van opritten en andere tuinwerkzaamheden. Op deze manier verdienden ze ieder € 500,= waarmee ze na een maand verblijf weer huiswaarts keerden om voor hun familie een nieuwe koe te kopen. Voor deze mannen was het een onvergetelijke reis die ze hun hele leven bij zal blijven. De kerk in het naburige dorp Kongo wordt iedere week massaal bezocht. De kerkgangers en vooral de kinderen zitten gedurende de drie uur durende H. Mis op lege zakken op de zanderige grond. Voor dit dorp heeft Care Nyanza kiezel, zand en cement beschikbaar gesteld om de vloer af te smeren. Voor deze bijdrage willen ze iedereen enorm bedanken en tijdens de H. Mis voor hen bidden en hen gedenken. In Ndira is de lemen school geheel omgezet in permanente lokalen. Het ontbrak de school nog aan een lerarenblok. Nadat de dorpelingen de aanzet hadden verricht was het voor hen enorm moeilijk om het gebouw af te maken. Iedere keer de vraag voor een financiële bijdrage is voor hen bijna onmogelijk. Hier heeft Care Nyanza de hulp toegezegd voor de levering van golfplaten nadat de gemeenschap zelf het hout deed doneren. Dit kost de gemeenschap namelijk geen geld. Alleen maar sterke mankracht. Het voornemen om ook in Ndira een Technische school te bouwen is reeds in volle gang. De gemeenschap heeft hiervoor een stuk grond van 2000 m2 aangekocht en deze laten registreren bij het Ministerie van Onderwijs. Dit om de lagere schoolverlaters, die niet voldoen aan de toelatingseisen van de middelbare scholen, ook een kans te bieden op vervolgonderwijs. Hier kunnen ze in de toekomst een ambacht leren. Het is aan het nieuw te vormen schoolbestuur om de plannen in goede banen te leiden. Care Nyanza zal op afstand meekijken en eventueel bijspringen daar waar het echt noodzakelijk is. In de afgelopen jaren hebben de gemeenschappen veel ervaringen opgedaan in de gerealiseerde projecten die in hun dorpen zijn voltooid. Nu is het aan hen om met deze kennis aan de slag te gaan.

 

NIEUWSBRIEF 2013

E-mail

De middelbare school in Okota is dringend aan uitbreiding toe. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor dit jaar bedroeg 101. Het is onverantwoord om zoveel leerlingen in een klas plaats te laten nemen. Na spoedig beraad is men kunnen beginnen met de bouw van twee lokalen. Dit om de leerlingen te splitsen in een 1A en 1B klas. Zo kan de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd worden. Alleen zal er een nieuwe leraar aangesteld moeten worden. Dit wordt door de school gefinancierd uit het schoolgeld. Nu beschikt de school over 4 kleine, waarvan er twee als slaapzaal dienen, 4 grote lokalen, 1 praktijklokaal en drie lerarenkamers. Dit is nog niet genoeg. 321 leerlingen op deze school voor het schooljaar 2013. Om vier A en B stromen te realiseren zullen er nog enkele lokalen bijgebouwd moeten worden. Tijdens mijn bezoek is het mogelijk gemaakt er nog een bij te bouwen.
De lagere scholen in Kongo en Ndira zijn nu voorzien van ramen en deuren. Dit is ook het laatste wat de stichting in samenwerking met de lokale bevolking heeft ondernomen. Vanaf nu zullen beide scholen op eigen kracht verder gaan.
Door de hevige regenval is de lemen kerk in Kongo in elkaar gestort. Met man en macht heeft de gemeenschap gelden ingezameld en alle handen bij elkaar gebracht om de benodigde stenen, cement en dakconstructie te realiseren. Eenmalig heeft Care Nyanza een bijdrage gedaan aan een deel van de benodigde golfplaten om de kerk voor het nieuwe regenseizoen af te krijgen.
Het schooltuinenproject is naar voldoening afgerond. De bevolking heeft kennis kunnen maken met veel nieuwe groenten varianten. Nadat het zaaien en poten in oktober vorig jaar heeft plaatsgevonden was het in januari tijd om te oogsten Natuurlijk was de opbrengst allereerst bestemd voor de gezinnen om de nieuwe aanwinst te proeven. Alleen schortte het vaak aan de manier van bereiden. Men wist nog niet hoe het een en ander bereid moest worden. Er was veel te proeven zoals, paprika's, Spaanse pepers, Chinese kool, witte kool, rode uien, komkommer, bieslook, bloemkool, aubergine, savooien kool, wortelen, meloen, radijs, kerstomaten, rabarber, pompoenen, uien, tomaten, doperwten, slabonen, peulen en bruine bonen. De volgende keer zal er een kok mee moeten om de moeders kookles te geven.

NIEUWSBRIEF 2012

E-mail

Ook dit jaar zijn er weer twee nieuwe lokalen gebouwd voor de lagere scholen in zowel Ndira als Kongo.Nadat de gemeenschap in Ndira de stenen hadden gebakken zijn door de stichting de benodigde zakken cement en de golfplaten geleverd. De lokale bevolking heeft onze gift aangevuld met een geldinzameling van 1800 euro. Dit is ontwikkelingssamenwerking die wij nastreven. Nu kunnen de kinderen in acht stenen lokalen hun lessen volgen. Rest alleen nog de lerarenkamer. In Kongo werd ook de hand gelegd aan de bouw van twee nieuwe lokalen waardoor zij over 6 lokalen kunnen beschikken. Voor het volgend jaar staan de laatste twee op de planning.
Nadat er zes van de acht lokalen in Okota zijn omgezet van leem naar steen is de school uitgebreid met nieuwe toiletten. Hier was dringend behoefte aan omdat er ook les in persoonlijke hygiëne wordt gegeven. Er zijn in totaal vijf nieuwe units gebouwd om de leerlingen meer privacy te bieden. Ook zijn vijftig bomen geplant om de leerlingen in de toekomst schaduw te bieden tijdens de extreme hitte. Zo wordt de leerlingen ook geleerd om zuinig en verantwoord met de natuur om te gaan.
In Kenia leven veel gezinnen onder de armoedegrens. Ze hebben daar maar 1 euro per dag te besteden voor het bereiden van hun dagelijkse maaltijden. Op het platte land verbouwen de families hun eigen gewassen. Dit is in hoofdzaak maïs, bonen en Sukuma wiki (groene kool). Dit is een bladgroente die altijd herbeplant kan worden. Dit in tegenstelling tot de maaltijden die hier in de westerse wereld genuttigd kunnen worden. Het ontbreekt aan variatie. In een schooltuinen project hebben de leraren de schoolkinderen kennis laten maken met de diversiteit aan bestaande groenten. Samen zijn we aan de slag gegaan met de door mij meegenomen zaden en pootgoederen. Zo'n variatie aan groenten was hun niet bekend. Nu maar hopen dat het hun gaat smaken. Het begin is hiermee gemaakt. We hopen dat de opbrengst op de markt gebracht kan worden waardoor de lokale bevolking in de toekomst extra inkomen kan genereren. Wij houden u op de hoogte. Dit project is mede gefinancierd door de Gemeente Leudal.

NIEUWSBRIEF 2011

E-mail

Vorig jaar is men begonnen met het verkrijgen van de vergunningen voor het slaan van een waterput op het terrein van de middelbare school in Okota. Na het doen van een bodemonderzoek was het zoeken naar een gecertificeerd bedrijf dat de werkzaamheden kon uitvoeren. Onze droom, schoon drinkwater, hebben we voor de lokale bevolking waar kunnen maken. Het slaan van de put was geen gemakkelijke opgave. Er moest meerdere malen door gesteente worden geboord om het water te bereiken. Het was een spannende dag of het wel zou lukken om 120 meter diep de grond in te kunnen. Maar uiteindelijk is het gelukt en gaan nu de werkzaamheden door om iedereen van schoon drinkwater te kunnen voorzien. Tot nu toe werd het water uit de nabijgelegen beken en poelen gehaald. Ieder gezin was hierop aangewezen om ermee te koken, de was te doen en voor persoonlijke hygiëne.
Er is ook nog steeds behoefte aan het uitbreiden en bouwen van permanente lokalen voor de lagere scholen in de omliggende dorpen. Veel van die bestaande lemen scholen zijn door de overheid afgekeurd vanwege het instortingsgevaar voor de leerlingen maar dezelfde overheid heeft geen geld beschikbaar voor het bouwen van nieuwe lokalen. Dit komt allemaal voor rekening van de plaatselijke bevolking die het toch al moeilijk genoeg heeft het hoofd boven water te houden. Veel leerlingen zitten nog op de vloer in hun lokalen zonder ramen en deuren. In de dorpen Ndira en Kongo is de lokale bevolking al begonnen om de benodigde stenen te bakken. Ieder jaar hopen we samen twee lokalen per school te kunnen realiseren om zo bij te dragen aan een nieuwe situatie waarin kinderen veilig onderwijs kunnen volgen. In de dorpen Omoya, Wyrakuom en Ogadi is men reeds zelf begonnen omdat het voor de stichting onmogelijk is om op alle plaatsen tegelijk ondersteuning te bieden. Wanneer Ndira en Kongo volledig zijn afgebouwd zullen we ook hen verder helpen hun dromen te realiseren.
Tot voorheen was er geen markt in het dorp. De mensen bezochten de markten in de nabijgelegen plaatsen. De dorps comités hebben een stuk grond aangekocht waarop ze nu hun handelswaar zoals groenten en fruit alsmede de door hun zelfgemaakte artikelen aan kunnen bieden om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

NIEUWSBRIEF 2010

E-mail

De stichting is samen met de lokale bevolking begonnen met de voorbereidingen voor het aanboren van een waterput. Eerst zullen we contact moeten leggen met het Ministerie van Water om door hen een plek aan te wijzen waar het beste water aangeboord kan worden. De voorkeur gaat uit naar een plek dicht bij de middelbare school. Hierdoor kan er beter toezicht op worden gehouden. Door gebrek aan schoon drinkwater worden de mensen onnodig geconfronteerd met water gerelateerde ziektes zoals tyfus en cholera. Dergelijke ziektes gaan ook gepaard met extra medische kosten die door schoon drinkwater voorkomen kunnen worden.
Het startsein tot de bouw van twee nieuwe lokalen voor de lagere school in Okota is gegeven. Ook hier is de stichting weer actief bij betrokken. De stenen worden weer door de lokale bevolking gebakken. En het hout voor de dakconstructie word weer door hen geleverd. Met de opbrengst van de verkoop van de oude golfplaten, die gebruikt kunnen worden voor de geitenstallen, en de ondersteuning van Care Nyanza worden nieuwe platen gekocht. Zo ook de benodigde zakken cement.
In het eerste examenjaar 2008 scoorde de Okota Middelbare School niet geweldig. Ze waren nummer 24 van de 27 scholen in Ndiwa District. Nadat de leerlingen van de examenklas de mogelijkheid werd geboden om in school over te blijven scoorden ze in 2009 de 7e plek. Dit was natuurlijk een verbetering. Als beloning schonk de stichting 20 stapelbedden aan de school. Op verzoek van de leerlingen werd er een zonnepaneel aangebracht. Zo kunnen ze langer doorstuderen in de avonduren bij beter licht. Hierdoor zijn ze eind 2010 als 4e geëindigd. Dit is natuurlijk een geweldig resultaat en hebben onze financiële bijdragen een behoorlijk effect gehad. Enkele afgestudeerden kunnen met hun behaalde resultaten rechtstreeks naar de Universiteit in Nairobi hun studie op kosten van de Keniaanse overheid hun studie vervolgen. Prima toch.