De nieuwe markt in Okota.

E-mail

Tot voorheen was er geen markt in het dorp. De lokale bevolking bezocht de markten in de nabijgelegen dorpen die op enkele kilometers afstand worden gehouden. P1050322De gezamenlijke dorps comit├ęs hebben in Okota een stuk grond aangekocht waarop ze nu hun handelswaar zoals groente en fruit alsmede de door hun zelf gemaakte artikelen aan kunnen bieden om zo in hun levens-onderhoud te kunnen voorzien. Tweemaal in de week is de markt geopend en biedt voor veel mensen de kans om extra inkomen te genereren. Ook voor de lokale bevolking is het een aanwinst om in hun eigen dorp naar de markt te kunnen gaan. Het bespaart hun toch tijd en vele kilometers lopen. Hopende dat het schooltuinenproject voldoende aanslaat waardoor deze markt zich kan onderscheiden van de nabijgelegen markten door het aanbieden van meer verschillende producten. P1050324Het ligt ook in de bedoeling om in de nabije toekomst een kleine veemarkt te organiseren. Dit zijn toch initiatieven die door de dorpelingen zelf worden opgezet. Care Nyanza helpt met het bedenken en het maken van plannen om het gehele dorp zelfvoorzienend te maken. Mensen activeren, inspireren, motiveren en laten participeren. Dat is de kracht om armoede te bestrijden.