Kongo Lagere School

E-mail

In het nabijgelegen dorp Kongo genaamd was ook dringend behoefte aan nieuwe klaslokalen voor de leerlingen. P1000004Deze 224 leerlingen zaten veelal in afgekeurde lemen lokalen zonder ramen en deuren. In het regenseizoen was het erg nat en koud waardoor veel leerlingen vanwege ziekte hebben moeten verzuimen. Omdat ook deze kinderen recht hebben op goed onderwijs en zij de toekomstige studenten worden van de door ons nieuw opgezette middelbare school, is er besloten om ook deze gemeenschap te helpen aan nieuwe lokalen. Nadat eerst de overheid zich bereid heeft gevonden om één lokaal ter beschikking te stellen hebben de dorpelingen en Care Nyanza de handen in elkaar geslagen. Ook hier gold het principe; de gemeenschap levert de stenen en het hout voor de dakconstructie en de stichting de benodigde cement en golfplaten. Ieder jaar werden twee lokalen gerealiseerd, waardoor dit project in 2013 is beëindigd. P1000252Maar natuurlijk hebben we niet voor niets deze school gebouwd . Er werd vanaf het begin een plan opgezet waardoor de te behalen schoolresultaten moeten verbeteren. We bouwen geen school om stoelen warm te houden. Er zal ook gedegen onderwijs geleverd moeten worden. De laatste vier jaar zijn de resultaten met sprongen vooruit gegaan waardoor het de leerlingen makkelijker gemaakt werd om vervolgonderwijs te kunnen genieten. Zeven prachtige lokalen gebouwd met veel inzet van de dorpelingen en de stichting. Een resultaat om enorm trots op te zijn.