Okota lagere school

E-mail

In 2008 zitten er meer dan 300 leerlingen op de lagere school in Okota. DSC02890Nadat de overheid het gebouw heeft afgekeurd is men begonnen met het maken van nieuwe plannen om zo snel mogelijk een nieuwe school te bouwen. Er bestond een instortingsgevaar waardoor het niet meer mogelijk was om in de klassen onderwijs te kunnen volgen. Via het gemeenschap ontwikkeling fonds in Kenia heeft men 4 lokalen kunnen realiseren. Zo bleven er nog 4 over. Samen met de lokale bevolking is er direct aktie ondernomen om de school met 2 lokalen uit te breiden. Zo werd er op een dag een geldinzameling gehouden waarbij Care Nyanza het cash geschonken bedrag zou verdubbelen.kenya-juli-2009-231 Dit ook om de bevolking aan te sporen, een stevige bijdrage te leveren. Zo is het gelukt om in 2009 de school van deze twee extra lokalen te voorzien. Het is voor de stichting onmogelijk om op alle plaatsen tegelijk ondersteuning te bieden. Dus rust er veel inspanning op de schouders van de lokale bevolking die het toch al moeilijk heeft het hoofd boven water te houden. Nu de school over 6 permanente lokalen beschikt kunnen de resultaten worden verbetert. P1050181Ook hier houden we een oogje in het zeil om de kansen van de leerlingen te vergroten op vervolgonderwijs. De 6 scholen in Centraal Kabuoch houden er een competitie op na wie de beste resultaten kan realiseren. Wanneer de lagere scholen in de omtrek beter presteren dan zal dit ook tot uiting komen in de middelbare school. Toch heeft het nog vier jaar geduurd om de laatste twee lokalen te bouwen. Hiervoor is eind 2013 een begin gemaakt. Voor het nieuwe schooljaar 2014 beschikt de lagere school over 8 veilige permanente lokalen.