Okota Mixed Secondary School

E-mail

Op een dag werd ik uitgenodigd door het dorps comité van Okota om deel te nemen aan een bijeenkomst.DSC01748 Men maakte zich ernstige zorgen over de dag- besteding van de jeugd na het verlaten van de lagere school. Er waren geen alternatieven beschikbaar om voor deze opgroeiende jeugd hun vrije tijd te besteden. Doorleren op een middelbare school was erg kostbaar en daarvoor moesten de leerlingen ook nog intern gaan. Dus dwaalden ze maar ergens rond op zoek naar enig vertier. Dit resulteerde in alcoholgebruik, kleine criminaliteit en het ergste probleem was de jonge tienermoeders. Een nieuwe middelbare dagschool was voor deze jongeren een unieke kans om hun vrije tijd nuttig te besteden. Een goedkopere dagschool waarbij de leerlingen na de school gewoon naar huis konden. Er werd dus druk vergaderd en een landeigenaar stelde een stuk grond gratis ter beschikking. Nadat deze grond als schoolplein was geregistreerd kon de eerste schop in de grond. Zo werden er zelf gebakken stenen gekocht van de plaatselijke vrouwengroepen. DSC02536Hierdoor hadden deze families ook een extra inkomen. Samen met de kinderen van de lagere school zijn deze stenen van de bakplaats naar het nieuwe schoolplein gesjouwd om zo ook de transportkosten uit te sparen. Iedereen werkte mee en zo werd het dus een gemeenschapsproject. Alles wat de gemeenschap zelf kon leveren deden ze zelf en waar hulp bij nodig was deed ik via de stichting zoals cement en golfplaten. In het schooljaar 2005 begonnen we met 31 leerlingen en 4 kleine lokalen. Datzelfde jaar zijn er een praktijklokaal en lerarenkamers bij gebouwd. Het aantal leerlingen groeide snel mede door Care Nyanza beschikbaar gestelde boeken, praktijkmiddelen en meubilair. Begin 2008 meldden zich 52 leerlingen aan en 60 voor 2009. Hierdoor werd deze school te klein en was er dringend behoefte aan nieuwe grotere lokalen. In 6 maanden tijd werden er twee grotere lokalen bijgebouwd en bleven er dus twee kleinere lokalen over. Hierin zijn de studenten van de examenklas intern gegaan om zo hun studie- resultaten te kunnen verbeteren. Tegen een lager tarief dan de andere scholen. Ze kunnen nu langer en onder begeleiding van hun leerkrachten doorstuderen in de avonduren. In 2009 telde de school 125 leerlingen en voor 2010 was de verwachting 150. kenya-2008-016Care Nyanza stelde hiervoor bedden en zonnepanelen ter beschikking om de leerlingen te helpen aan nog betere resultaten. In datzelfde jaar is onze stichting onderscheiden door het Ministerie van Onderwijs met een "Certificate of Recognition" als erkenning voor onze bijdrage aan de millenniumdoelstelling om alle kinderen in alle landen onderwijs te laten volgen. De school klom van de 7e plaats naar de 4e plaats in het district waarin 27 middelbare scholen onderwijs vertrekken. Dit is natuurlijk een geweldig resultaat en hebben onze financiële bijdragen een behoorlijk effect gehad. En het aantal leerlingen bleef groeien. 251 in 2012. In de eerste en tweede klas zaten resp. 75 en 76 leerlingen. Dus was er weer behoefte aan uitbreiding met twee klassen zodat het aantal leerlingen in de klassen gedeeld kunnen worden in A en B stromen. In 2013 is de school uitgebreid met 3 extra lokalen en het aantal leerlingen bedraagt nu 321. Ook economisch is de komst van deze school een extra stimulans voor de gemeenschap. Zo geeft de school werkgelegenheid aan 14 leerkrachten, 2 keukenhulpen, 1 tuinman en een nachtbewaker. Tevens levert het dorp de benodigde zakken mais en bonen aan de school waardoor deze mensen een extra inkomen genieten. Enkele van de studenten die reeds deze school hebben verlaten studeren nu verder aan de Universiteit in Nairobi of Nakuru en anderen zitten op een college elders in de provincie.