Water voor het Ojele Memorial Ziekenhuis.

E-mail

Tijdens mijn bezoek in 2004 aan het ziekenhuis in Migori verbaasde het mij dat er in een ziekenhuis water gebruikt word dat werd verkregen uit de nabijgelegen rivieren en poelen. Tijdens de droge seizoenen zijn de twee kleine pompen niet voldoende om het gehele ziekenhuis van schoon water te voorzien. Dus werd beekwater als aanvulling gehaald. Hiermee worden de patiënten gewassen, het gebouw schoongehouden en ook in de keuken gebruikt. Dit water wordt zelfs door de patiënten als drinkwater gebruikt. Het ziekenhuis is bezig met een uitbreiding van nog eens 125 bedden. Het aantal Aidspatiënten neemt met de dag toe. Dus zal er een nieuwe pomp aangeboord moeten worden. Hiervoor is een bedrag van 15.000,= euro nodig. Meer dan de helft is al door het ziekenhuis bij elkaar gebracht. Nadat alle vooronderzoeken zoals het meten van kwaliteit en kwantiteit van het nieuwe water en de goedkeuring van de overheid is verkregen, dan zijn wij bereid om een bedrag beschikbaar te stellen om zodoende dit doel te kunnen bereiken.

Nu de nieuwe put is aangeboord zijn er in 2005 pijpleidingen aangelegd naar de acht nieuwe watertanks die de ziekenzalen voorzien van schoon drinkwater en voor het gebruik van toiletten en douches. Bij mijn aankomst bleek de gekochte elektrische pomp niet voldoende sterk te zijn om de hoeveelheid water vanuit een diepte van 100 meter via de pijpleidingen naar de tanks te pompen. Binnen enkele dagen hebben we de pomp voor een sterkere in kunnen ruilen. Natuurlijk met bijbetaling. Nu kunnen we zeggen dat het project is geslaagd.