Werkwijze

E-mail

 

 

 

DOELSTELLING:

 

De Stichting "Care Nyanza" beperkt zich tot duurzame kleinschalige projecten in Centraal Kabuoch, waar financiële hulp op maat geboden wordt.

Door eigen initiatieven van de dorps comités en de nauwe samenwerking met de lokale bevolking brengen we duurzame verbeteringen tot stand.                               

Deze komen ten gunste van een verbeterde levensstandaard voor de toekomst.

Datgene wat ze zelf kunnen, doen ze zelf en waar hulp of ondersteuning nodig is, dat doet de stichting.


BELEIDSPLAN:

 

Stichting Care Nyanza werft in Nederland fondsen om deze projecten in Centraal Kabuoch te realiseren.                                                                                                        

Aan de hand van deze projecten worden lezingen en presentaties gegeven om alhier speciale aandacht te krijgen voor de problematiek in ontwikkelingslanden.                           

Doordat de stichting in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er nagenoeg geen kosten en worden de ontvangen gelden vrijwel geheel besteed aan de projecten.        

De projecten sluiten aan bij de milenniumdoelstellingen zoals afgesproken in 2000.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Er wordt gestreefd naar een 10 procent prestatieverbetering per school per jaar. Er wordt resultaatgericht en efficient gewerkt.


Voor diverse weeskinderen zijn schoolgelden betaald om ook voor hen een verschil te kunnen maken op het krijgen van een betere toekomst.

 

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

 

Inkomsten                                                        Uitgaven

 

Banksaldo 01-01-2019                4.680,00          Bankkosten                                  197,13

Donaties                                    8.563,39          Website                                         16,98

Missieburo Roermond                5.000,00          3 klaslokalen Olosentu             18.456,79

St Elisabeth                             4,950,00      

Stap 'ns Op                                 700,00  

Kerstmarkt                                 300,00

Advent collecte                           545,00            Banksaldo 31-12-2019              6.067,49

                                          ____________                                                    __________

                                              24.738,39                                                         24.738,29

 

 

 

 

CUMULATIEF t/m 2019

 

Donaties                                        101.856,88          notariskosten                                 178,50

Stap 'ns op                                        6.180,00          kamer van koophandel                    206,44

subsidies                                         25.952,33          nieuwsbrieven donateurs                 197,72

missie comite Roggel                         9.750,00          kosten website                                119,36

paas-/advent-/kerstvieringen            7.560,84          bankkosten ING                           1.431,03

lezingen/presentaties                        2.131,30          Okota Middelbare School          86.836,42 

evenementen                                    11.201,10          Okota Lagere School                    1.409,80

jubilea                                               1.633,09          Ojele Memorial Hospital              4.678,51

rente bankrekening                              459,79          Heifer Levende Dieren                11.173,74

                                                                                 Lagere School Kongo                    7.653,40

                                                                                 Lagere School Ndira                  10.023,44

                                                                                 Lagere School Academy                1.714,42

                                                                                 Lagere School Olosentu             18.456,79

                                                                                 SDA kerk Ugunde                            142,36

                                                                                 SDA kerk Kongo                           1.095,77

                                                                                 sportactiviteiten jeugdgroepen   4.097,17

                                                                                 apotheeklocatie en medicijnen    3.782,32

                                                                                 straatkinderen Kisumu                   806,80

                                                                                 weduwenondersteuning               2.349,22

                                                                                 schooltuinenproject                       223,63

                                                                                 schoolgelden                               2.632,72

                                                                                 ouderenfonds                              1.448,28

                                                                                 banksaldo 31-12-2018                 6.067,49

 

                                                         166.725,33                                                        166.725,33

 

 

De kosten bedroegen minder dan 1,5 % van de totale ontvangsten.

Dat wil dus zeggen dat nagenoeg elke ontvangen euro

wordt besteed aan de projecten.